Cautare in site

Articol

Comentariile in HTML

Comentariile in HTML

Inserarea comentariilor in codul HTML este o strategie utilizata de dezvoltatori pentru a se putea orienta mai bine in proiectele web pe care le construiesc.

Comentariile sunt invizibile pentru browsere si ajuta orientarea in fisiere complexe si lungi.

Sintaxa pentru comentariu este acesta:

 <!-- acesta este un comentariu -->

Comentariile sunt utilizate de exemplu pentru marcarea inchiderii elementelor de structura cum sunt tag-urile div:

<div id="wrap">
... continut
<div id="sidebar">
<ul>
<li>continut sidebar</li>
</ul>
</div><!--/sidebar-->
</div><!--/wrap-->


Nu sunt comentarii

Adauga Comentariu

Adresa ta de e-mail nu va fi publicata.