Cautare in site

Privacy Policy

Politica de confidențialitate a www.multimedia-creations.academy


Citiți și politica de Cookie-uri


Această aplicație colectează unele date personale de la utilizatorii săi.

Titular al tratamentului datelor

Multimedia Creations S.r.l.
C.U.I. 34947476 | J12/2605/2015 | Sediu Social: Strada Cojocnei nr. 5, Cluj-Napoca, Romania
Adresa de email a proprietarului: info@multimedia-creations.academy

Tipurile de date colectate

Pintre informațiile personale colectate prin această aplicație, fie în mod independent, fie prin intermediul unor terțe părți, sunt: Cookies, datele de utilizare, adresa de e-mail, prenumele, numele, numărul de telefon, municipiul, orașul și numele firmei.
Detalii complete privind fiecare tip de date colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte de informare specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele personale pot fi furnizate gratuit de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, colectate automat în timpul utilizării acestei aplicații.
Dacă nu se specifică altfel, toate datele solicitate de această aplicație sunt obligatorii. În cazul în care Utilizatorul refuză să le comunice, este posibil ca această aplicație să nu poată furniza Serviciul. În cazurile în care această aplicație indică unele date ca opționale, utilizatorii sunt liberi să renunțe la comunicarea acestor date, fără ca aceasta să aibă consecințe asupra disponibilității serviciului sau asupra funcționării sale.
Utilizatorii care au îndoieli cu privire la care date sunt obligatorii sunt încurajați să contacteze proprietarul.
Orice utilizare a cookie-urilor sau a altor instrumente de urmărire de servicii de terță parte utilizați de această aplicație, dacă nu se specifică altfel, are ca scop furnizarea serviciului solicitat de utilizator în scopurile descrise în acest document și în Politica de cookie-uri.
Utilizatorul își asumă responsabilitatea datelor personale care au fost obținute prin servicii ale terților, care au fost publicate sau distribuite prin intermediul acestei aplicații și că garanteaza ca are dreptul de a le comunica sau de a le difuza, eliberând Titularul de orice răspundere față de terți.

Modul și locul prelucrării datelor colectate

Metodă de tratament

Titularul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor personale.
Procesarea se realizează utilizând instrumente informatice și / sau telematice, cu metode organizaționale și cu logică strict legată de scopurile indicate. Pe lângă Titular, în alte cazuri, alte părți implicate în organizarea acestei aplicații (administrative, comerciale, marketing, juridic, administratori de sistem) sau subiecți externi (cum ar fi furnizorii de servicii tehnice terțe, curierii poștali pot avea acces la date) furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) au numit, de asemenea, dacă este cazul, persoanele raspunzatoare cu tratamentul de date. Lista acestora poate fi întotdeauna solicitată Titularului.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Titularul procesează date personale referitoare la utilizator în cazul în care există una dintre următoarele condiții:
• Utilizatorul a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice; Notă: în anumite jurisdicții, Proprietarul poate fi autorizat să proceseze date cu caracter personal fără consimțământul utilizatorului sau cu o altă bază juridică specificată mai jos, atâta timp cât utilizatorul nu face obiect („opt-out”) la acest tratament. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal;
• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract cu Utilizatorul și / sau pentru executarea măsurilor precontractuale;
• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă controlorul de date;
• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau pentru exercitarea autorității publice învestite titularului;
• prelucrarea este necesară pentru exercitarea interesului legitim al proprietarului sau al terților.
În orice caz, este întotdeauna posibil să se solicite proprietarului să clarifice temeiul juridic concret al fiecărui tratament și, în special, să precizeze dacă tratamentul se bazează pe lege, prevăzut de un contract sau necesar pentru a încheia un contract.

Locul de prelucrare a datelor

Datele sunt prelucrate la sediul operațional al Titularului și în orice alt loc unde sunt localizate părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, contactați Titularul.
Datele personale ale utilizatorului pot fi transferate într-o altă țară decât cea în care este situat utilizatorul. Pentru a obține informații suplimentare despre locul de procesare, utilizatorul poate consulta secțiunea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Aveți dreptul să obțineți informații privind temeiul juridic al transferului de date în afara Uniunii Europene sau unei organizații internaționale de drept internațional public sau alcătuite din două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, precum și cu privire la măsurile de securitate luate de Titular pentru a proteja datele.

Dacă are loc unul dintre transferurile descrise mai sus, utilizatorul poate să citeasca mai multe detalii in secțiunile specfice ale acestui document sau să solicite informații de la Titular prin contactarea acestuia la datele de mai sus.

Perioada de conservare

Datele sunt prelucrate și stocate pentru timpul necesar scopurilor pentru care au fost colectate.
Prin urmare:
• Datele personale colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la finalizarea contractului.
• Datele personale culese în scopuri legate de interesul legitim al Ttitularului vor fi păstrate până la atingerea acestor interese. Utilizatorul poate obține informații suplimentare privind interesul legitim urmărit de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Titularul.
Atunci când prelucrarea se bazează pe acordul Utilizatorului, Titularul poate păstra datele cu caracter personal mai mult timp până când acest consimțământ este revocat. Mai mult, Titularul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, în conformitate cu o obligație legală sau printr-o decizie a unei autorități.

La sfârșitul perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi șterse. Prin urmare, la sfârșitul acestui termen nu se mai poate exercita dreptul de acces, anulare, rectificare și dreptul la portabilitatea datelor.

Scopurile procesării datelor colectate

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Titularului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Analytics, Contactarea Utilizatorului, Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe, Protecția împotriva SPAM, Publicitate, Afișarea conținutului de pe platforme externe, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje și Gestionarea bazelor de date ale utilizatorilor.

Pentru a obține informații detaliate suplimentare cu privire la scopurile prelucrării și la datele personale relevante în mod concret pentru fiecare scop, Utilizatorul poate face referire la secțiunile relevante ale acestui document.

Detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:
– Contactarea Utilizatorului
Mailing List sau Newsletter (această aplicație)
Prin înregistrarea la Newsletter, adresa de e-mail a utilizatorului este adăugata în mod automat la o listă de contacte care pot fi transmise mesajele de e-mail care conțin informații de natură comercială sau de promovare, relevante pentru această aplicație. Adresa de e-mail a Utilizatorului ar putea fi, de asemenea, adăugată la această listă ca urmare a înregistrării în această aplicație sau după efectuarea unei achiziții.
Datele personale colectate: e-mail și nume.

– Formular de contact (această aplicație)
Completând datele sale in formularul de contact, utilizatorul consimte la utilizarea lor pentru a răspunde cererilor de informații sau asistenta pentru cursuri.
Datele personale colectate: nume si adresă de e-mail.

Interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe

Acest tip de servicii permite interacțiunea cu rețelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestei aplicații.
Interacțiunile și informațiile obținute prin această aplicație sunt, în orice caz, supuse optiunilor de confidențialitate ale utilizatorului legate de fiecare rețea socială.

– Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ (Google Inc.)
Butonul +1 și widgeturile sociale Google+ sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Google+, furnizată de Google Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

– Butonul Facebook și widgeturile sociale (Facebook, Inc.)
Butonul „Îmi place” și widgeturile sociale Facebook sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Facebook, furnizată de Facebook, Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

– Butonul Twitter și widgeturile sociale Twitter (Twitter, Inc.)
Butonul Twitter și widgeturile sociale Twitter sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Twitter, furnizată de Twitter, Inc.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

– Butonul și widget-ul Linkedin (LinkedIn Corporation)
Butonul LinkedIn și widgeturile sociale sunt servicii de interacțiune cu rețeaua socială Linkedin, furnizată de LinkedIn Corporation.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

– ShareThis (Sharethis Inc.)
ShareThis este un serviciu oferit de ShareThis Inc care afișează un widget care permite interacțiunea cu rețelele sociale și platformele externe și distribuirea conținutului acestei aplicații.
În funcție de configurație, acest serviciu poate afișa widgeturi aparținând unor terțe părți, cum ar fi administratorii rețelelor sociale pe care să se distribuie interacțiunile. În acest caz, chiar și terții care furnizează widgetul vor lua cunostinta de interacțiune și de datele de utilizare aferente paginilor în care este instalat acest serviciu.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Statistică

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului site-ului să monitorizeze și să analizeze datele de trafic și sunt folosite pentru a urmări comportamentul utilizatorilor.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. („Google”). Google utilizează datele personale colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicații, compilarea de rapoarte și interactiunea cu alte servicii dezvoltate de Google.
Google poate utiliza datele personale pentru a contextualiza și personaliza anunțurile rețelei sale de publicitate.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitateOpt Out.

ShinyStat (Triboo Data Analytics S.r.l)
ShinyStat este un serviciu de analiză web furnizat de Triboo Data Analytics S.r.l („Triboo”). Triboo utilizează datele personale colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestei aplicații, compilarea de rapoarte.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: Milano, Italia – Politica de confidențialitateOpt Out.

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținut găzduit pe platforme externe direct din paginile acestei aplicații și să interacționați cu acestea.

În cazul în care un serviciu de acest tip este instalat, este posibil ca, chiar dacă utilizatorii nu utilizează serviciul, aceleași date colectate de trafic referitoare la paginile în care acesta este instalat.

Fonturi Google (Google Inc.)
Google Fonts este un serviciu de vizualizare a stilurilor de fonturi web gestionate de Google Inc., care permite acestei aplicații să integreze astfel de conținut în paginile sale.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: SUA – Politica de confidențialitate.

Gestionarea plăților

Datele personale colectate sunt folosite pentru a oferi utilizatorului servicii sau pentru a vinde cursuri si manuale online, inclusiv plata și eventuala livrare.
Datele personale colectate pentru completarea plății pot include contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alte modalități de plată specificate. Tipul de date colectate de această aplicație depinde de modalitatea de plată aleasă.

Serviciile de procesare a plăților permit acestei aplicații să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, această aplicație împarte numai informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care manipulează tranzacția.
Unele dintre aceste servicii pot, de asemenea, să permită trimiterea de mesaje trimise către utilizator, cum ar fi e-mailurile care conțin facturi sau notificări privind plata.

Netopia S.R.L. (Netopia MobilPay)
Netopia MobilPay este un serviciu de plată furnizat de Netopia S.R.L., care permite utilizatorilor să efectueze plăți online prin card bancar.
Datele personale colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.
Locul procesării: București, România. Consultați politica de confidențialitate Netopia MobilPay.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele prelucrate de catre Titular.
În detaliu, utilizatorul are dreptul:
• retraga consimțământul în orice moment. Utilizatorul poate retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale exprimate anterior.
• sa se opuna prelucrării datelor. Utilizatorul poate contesta prelucrarea datelor atunci când se manifesta pe o altă bază juridică decât consimțământul. Alte detalii privind dreptul de opoziție sunt indicate în secțiunea de mai jos.
• accesarea datelor dvs. Utilizatorul are dreptul de a obține informații privind datele prelucrate de controlorul de date, despre anumite aspecte ale procesării și de a primi o copie a datelor prelucrate.
• sa verifice și sa solicite corectarea. Utilizatorul poate verifica corectitudinea datelor sale și poate solicita actualizarea sau corectarea acestora.
• obținerea limitării tratamentului. Atunci când anumite condiții sunt îndeplinite, Utilizatorul poate solicita limitarea prelucrării datelor cu caracter personal. În acest caz, Titularul nu va procesa datele în alte scopuri decât conservarea lor.
• sa ceara anularea sau eliminarea datelor personale. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Utilizatorul poate solicita anularea datelor.
• primea datelor sau transferarea altui deținător. Aveți dreptul să primiți datele într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit de dispozitivul automat și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să obțineți transferul unui alt deținător. Această prevedere se aplică atunci când datele sunt prelucrate cu instrumente automate și prelucrarea se bazează pe acordul Utilizatorului.

Ultima actualizare: 17 Iunie 2018